kaartjes
keuzehulp
kaartjes

... en wat kan Xapti nog meer ?

Automatische workflows

Xapti heeft automatische workflows voor bevestigingen, bedankjes, opzeggingen, mislukte incasso’s, verjaardagswensen en andere notificaties al compleet aan boord. Met variabelen en beeldmateriaal kunnen deze voor jullie organisatie en huisstijl worden ingericht en eenvoudig naar behoefte worden aangepast of aangevuld. Dat betekent dat je met enige handigheid heel eenvoudig jullie donor-journey en supporter journeys kunt maken en laten “draaien”. Marketing automation? Jazeker!

kaartjes
kaartjes
keuzehulp
kaartjes
kaartjes

Bankieren, incasseren, storneren en matchen

Xapti is inclusief een volledige SEPA compliant ondersteuning van het volledige financiële proces (automatische incasso, CAMT, MT940, PAIN). Xapti werkt met alle gebruikelijke Nederlandse banken. Donaties, lidmaatschapsgelden, contributie inning, webformulieren, online betalingen en prenotificeren: allemaal geregeld. Storno’s inc. de reden worden opgevangen en daar zou je een workflow voor kunnen creëren. Easy.

kaartjes
keuzehulp
kaartjes

Selectiebouwstenen

Als je selecties wilt maken voor bijvoorbeeld een campagne, een nieuwsbrief, een persbericht of een kerstkaart, gebruik je de selectiebouwstenen. Jouw bouwsteen niet aanwezig ? Dan voegen we hem toe. Zo zijn er recent 7 nieuwe selectiebouwstenen voor eenvoudigere selecties toegevoegd.

kaartjes
kaartjes
keuzehulp
kaartjes
kaartjes

Datamodel principes

In Xapti is gekozen voor een Human to Human (H2H) opzet, waarbij “relaties” een organisatie, een particulier of een combinatie van die twee (zoals een zzp-er) kunnen zijn.

Het lijkt heel triviaal, maar de voordelen van deze opzet zijn legio. Zo kan elke toezegging,  incasso-machtiging of betaling éénduidig aan de juiste entiteit worden gekoppeld. Verder kan een medewerker van een organisatie op eigen naam (privé) ook donateur of lid zijn en kunnen personen als medewerker aan meerdere organisaties of andere indelingen zoals groepen, afdelingen, rayons of parochies danwel kerkgemeenschappen worden gekoppeld. Daarnaast kan een natuurlijke persoon verschillende rollen naast elkaar hebben: donateur, lid, supporter, ambassadeur, gezinslid, vrijwilliger, medewerker en/of subsidieverstrekker. En sommige relaties zijn het allemaal tegelijk. En dan zijn er ook nog eens dwarsverbanden zoals familiebindingen, relaties met bestuursleden, rollen bij organisaties en personen die aan een afdeling zijn gekoppeld.

kaartjes
keuzehulp
kaartjes

Een voorbeeld van campagne management….

Periodiek – bijvoorbeeld maandelijks – wordt een getrapte selectie gemaakt waarbij personen op basis van allerlei kenmerken incl. geefgedrag worden geselecteerd voor e-mails of fysieke mailings. Door aan de diverse segmenten een marketingcode én betalingskenmerken te koppelen kan alle respons automatisch aan de juiste persoon, campagne en opbrengstencategorie worden gekoppeld. De verstuurde (e)mailings worden, inclusief het klikgedrag en bouncers, bij de betreffende personen en organisaties vastgelegd. Achteraf kan de effectiviteit van de campagne in kaart worden gebracht en kunnen opvolgacties worden gepland.

kaartjes
kaartjes
keuzehulp
kaartjes
kaartjes

Toezeggingen, betalingen, spontane giften en automatische periodieke incasso

In Xapti worden zowel incidentele als structurele (bijvoorbeeld maandelijkse) toezeggingen zeer breed ondersteund. Zo kunnen bij een donateur of lid meerdere toezeggingen en/fof lidmaatschappen (voor verschillende projecten) met of zonder incasso-machtiging worden vastgelegd en automatisch worden verwerkt. Communicatie – bijvoorbeeld in geval van een stornering en bedankjes – speelt hierin een belangrijke rol. Verder is het natuurlijk belangrijk dat om dit geheel goed te kunnen monitoren en administratief af te kunnen handelen.

kaartjes
keuzehulp
kaartjes

Mogelijkheden

Xapti wordt gebruiksklaar opgeleverd, waardoor je direct kunt beginnen. Het is erg compleet, maar omdat ongewenste functies kunnen worden uitgeschakeld, blijft het overzichtelijk.

kaartjes
keuzehulp
kaartjes

Demo aanvragen

Graag nodigen wij jou en jouw collega’s uit voor een vrijblijvende presentatie/webinar van ongeveer één uur. Jullie input is belangrijk en jullie kunnen live ervaren waarom Xapti in jullie situatie de meest volwaardige oplossing is.

kaartjes