Xapti partner van Partin

Partin is de brancheorganisatie die de belangen behartigt van meer dan 400 particuliere initiatieven binnen internationale samenwerking waar duizenden vrijwilligers actief zijn. Veel particuliere initiatieven hebben leden en doen aan fondsenwerving. Daarom wil Xapti graag partner zijn van Partin om de leden van Partin hiermee professionele tools te bieden om hun doelstellingen te bereiken.


Geplaatst op 20 september 2022