Privacy statement

Xapti vindt het belangrijk om goed (dus vertrouwelijk en zorgvuldig) om te gaan met de data van jouw organisatie en de door jou op deze website verstrekte gegevens, want wij vinden de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Xapti houdt zich uiteraard aan alle wet- en regelgeving op dit vlak, in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG (voorheen Wet Bescherming Persoonsgegevens). Daarom lichten wij onszelf ook door. Verder werken wij alleen met gecertificeerde toeleveranciers uit Nederland en omringende europese landen die voldoen aan de Nederlandse en europese AVG en GDPR regels. Xapti is lid van branche organisatie NL Digital en werkt aan een DataPro certificaat.

Xapti heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als je e-mails ontvangt van Xapti, komt dat omdat we je (zakelijke) gegevens hebben opgenomen in onze relatiedatabase.
Xapti houdt alle relaties graag op de hoogte van activiteiten, nieuws en aanbiedingen, onder meer via post, e-mail of telefoon. Xapti verstuurt met enige regelmaat nieuwsbrieven via e-mail. Heb je je in het verleden ingeschreven voor onze nieuwsbrief maar wil je deze informatie niet of niet langer ontvangen, stuur dan een bericht naar info@xapti.nl of via onze contactpagina. Wil je je gegevens bij ons inzien of corrigeren, neem dan contact met ons op. Dit privacy statement is niet bedoeld als overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Cookies
De website www.xapti.org plaatst cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website verstuurd kan worden en dat op uw pc, tablet (of mobiele telefoon) wordt opgeslagen. Je kunt je browser zo instellen dat je een bericht krijgt als een website een cookie naar je computer probeert te sturen. Je kunt er dan voor kiezen om een cookie wel of niet te accepteren of alle cookies te weigeren.
De cookies worden gebruikt om informatie over je bezoek aan onze website op te slaan. Een cookie vertelt ons of je de website eerder hebt bezocht, welke pagina’s je hebt bekeken of biedt ons statistische profiel informatie. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de diensten van Leadinfo uit Capelle aan den IJssel en van Hotjar. Deze diensten tonen ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers en ook het gedrag op onze website. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Verwerking van persoonsgegevens
Als je bij ons informatie en/of een demo en/of contact aanvraagt worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens aan je gevraagd. Deze worden door Xapti verwerkt en opgeslagen voor het sturen van informatie of voor het aangaan en uitvoeren van offertes en/of overeenkomsten. Xapti kan deze gegevens ook gebruiken om je te informeren over relevante producten of diensten. Zoals eerder gezegd geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en gedragscodes en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt. Voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de Xapti software wordt altijd een aparte Verwerkersovereenkomst afgesloten, welke voldoet aan de dan geldende certificering op dat vlak.

Recht van verzet
Als je geen prijs stelt op schriftelijke, telefonische en/of elektronische informatie over onze producten of dienstverlening, dan kun je dit schriftelijk bij ons melden.

Wijzigingen
Xapti behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente informatie.

Disclaimer
Xapti zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Xapti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit jouw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.xapti.nl of uit het uitgaan van informatie die op de site wordt verstrekt.
De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van Xapti. Toestemming kan worden verleend voor niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Het eigenaarschap van www.xapti.nl en www.xapti.org en alle hierop gepubliceerde content ligt volledig bij Xapti. De op deze website afgebeelde gegevens waar onder andere onder begrepen logo’s, teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal zijn voor zover bij ons bekend eigendom van Xapti en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Xapti geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.